JE ČAS NA WORKSHOP?     

NASTARTUJTE INTERNÍ KOMUNIKACI

V rámci jednodenního kurzu se naučíte osvědčené postupy pro nastavení interních komunikačních strategií, které zvyšují motivaci, produktivitu a spolupráci zaměstnanců. Zaměříme se na analýzu vašich konkrétních potřeb v rámci firemní komunikace. Budeme se věnovat budování strategie, plánování aktivit, vhodným nástrojům a kampaním. Pomůžeme vám vybrat sadu nástrojů pro komunikaci přesně pro vaše firemní potřeby včetně online inovací, zaměříme se na to, jak zaujmout a podpořit každodenní angažovanost zaměstnanců. 

Workshop je rozdělen na 4 části:

 • Principy interní komunikace
 • Strategie interní komunikace a plánování
 • Interní komunikační platformy a kanály 
 • Interní komunikační kampaně a programy

Naučíme vás:

 • Definovat a formulovat strategické principy interní komunikace 
 • Vytvořit interní komunikační strategii pro vaši firmu 

 • Navrhnout organizaci a praktický akční plán pro interní komunikaci 

 • Nastavit interní komunikaci napříč všemi klíčovými kanály a platformami pomocí sady nástrojů 

 • Vytvořit, spravovat a zavádět interní komunikační kampaně a programy 

 • Podporovat zapojení zaměstnanců a zviditelnění managementu

1.  Principy interní komunikace 

Zaměříme se na základní principy a přínos interní komunikace 

 • Strategická role interní komunikace 

 • Principy řízení změn 

 • Odůvodnění pro investice do interní komunikace 

 • Obchodní přínosy 

 • Mechanismy, kterými interní komunikace přidává hodnotu: motivace, produktivita a sdílení znalostí 

 • Viditelnost managementu 

 • Nábor a udržení zaměstnanců

2. Strategie a plánování

Zaměříme se na způsob vytvoření interní komunikační strategie doplněné praktickým akčním plánem.

 • Sladění interní komunikace s obchodními cíli 
 •  Organizační modely pro interní komunikaci 

 •  Definování cílů a cílů interní komunikace 

 •  Vyhodnocení interní komunikace 

3. Interní komunikační platformy a kanály

Tento modul představuje soubor praktických interních komunikačních technik a kanálů.

 • Interní projekty a kampaně 
 • Informační bulletiny, plakáty, environmentální branding

 •  Online interní komunikace: intranety, interní blogy 

 • Face to face: schůzky týmu, akce zaměstnanců atd. 

 • Interní komunikační kampaně a programy 

4. Kampaně a programy

Tento modul je návodem ke spuštění interních komunikačních programů na základě případových studií oceněných kampaní z celého světa.

 • Vytváření a zavádění interních značek 
 • Správa kampaní s interními hodnotami 

 • Multimediální interní kampaně včetně webového videa 

 • Programy uznávání a odměňování

 • Prezentace výkonnosti zaměstnanců 

 • Sladění interní komunikace s odpovědností podniků 

 • Engagement zaměstnanců a dobrovolnické programy

Délka: 10,00 - 17,00 hodin

Cena: 1990 Kč bez DPH

Termín: 19. září 2019

Přihlašte se zde!