PR ŠKOLA & STUDIO

Chcete se naučit efektivně využívat sílu PR a získat tak komunikační výhodu oproti konkurenci? PR ŠKOLA umožňuje živnostníkům, školám, neziskovým organizacím, korporacím, větším i menším firmám osvojit si základní dovednosti v oblasti PR. Prostřednictvím prezenčních kurzů, workshopů, webinářů,  individuálních konzultací, online komunity, mentoringu a podpůrných materiálů. 


Na podzim 2020 jsme pro vás připravili již třetí komplexní kurz PR SVÉPOMOCÍ zaměřený na klíčové oblasti PR. Přednášky se prolínají s workshopy, můžete tak získané znalosti okamžitě použít v praxi. Průběžně realizujeme individuální i skupinové semináře na témata externí a interní komunikace. Náš tým se skládá ze zkušených odborníků na média, PR a komunikaci ve státním, neziskovém i byznys sektoru. 

Kurz lze absolvovat ONLINE formou úplně celý nebo jej navštěvovat PREZENČNĚ a využít jen možnost online připojení do výuky v případě potřeby.


POTŘEBUJETE PR?

Myslíte, že je PR nějaký tajný klub, do kterého mají povoleno vstupovat jen celebrity a hlavní hráči na trhu?

Máte příběh, který byste chtěli vyprávět, ale zdráháte se ho představit světu? Protože by si lidé mohli myslet, že se chlubíte?

Chcete se dostat do kontaktu s médii, ale nejste si jisti, kde začít, jak zaujmout a komu co nabídnou?

Potřebujete zvýšit prodej a zviditelnit své projekty, služby, školu nebo produkt, ale nemáte dost peněz na reklamu?

Odpověděli jste ANO na jednu nebo více otázek?    

PAK JE PR ŠKOLA PRO VÁS  

               KURZ PR SVÉPOMOCÍ

          PREZENČNÍ NEBO ONLINE KURZ
          ZAČÍNÁME    7. října 2020                                 KONČÍME      2. prosince 2020                            KDY?               každou středu od 17-21 hod

                                                        KDE?        IMPACT HUB PRAHA D10 nebo ONLINE

Jste ředitelem menší firmy, PR manažerem, podnikatelem, freelancerem, event manažerem nebo šéfem neziskovky? Naučte se efektivně využívat sílu PR a získejte komunikační výhodu oproti konkurenci

Úroveň posluchačů: 

Kurz je určen všem, kteří mají v organizaci na starosti PR nebo tvoří PR svépomocí ve vlastním podnikání, jsou v oboru krátce nebo úplně začínají (0-2 roky).

Všechny semináře probíhají prezenční formou. Objednat si můžete celý kurz nebo jednotlivé bloky.

Kurz končí 2. prosince závěrečnou zkouškou.

Dnešní doba nás nutí přemýšlet o věcech, které pro nás dříve byly naprosto automatické, trochu jinak. A proto přicházíme s možností online připojení do prezenční výuky! V čem to spočívá?

Můžete buď online formou navštěvovat PR kurz celý nebo normálně navštěvovat kurz prezenčně. Ale pokud se stane, že se z jakéhokoli důvodu nebudete moci výuky zúčastnit, připojíte se online do naší prezenční výuky (rádi využíváme Google Hangout Meet). Budete se kamerou dívat na výuku (obvykle je kamera natočena na lektora a tabuli, popř. na třídu), ostatní vás uvidí na obrazovce počítače. Budete poslouchat výklad i dotazovat se tak, jako byste byli přítomní na lekci.  

      VÝUKOVÉ BLOKY (probíhají prezenčně)

KDYŽ SE ŘEKNE "PR"

 


Co vlastně je Public Relations a z čeho se skládá? Základní terminologie a příklady z praxe, na základě kterých si ukážeme jak efektivně využívají sílu PR živnostníci, komerční firmy, neziskové organizace i státní a veřejná správa. PR v rámci marketingového mixu. Druhy, oblasti a komunikační nástroje. 

Natálie Lorencová, Lidija Erlebachová, 7.10.

17:00 - 21:00 hod            IMPACT HUB PRAHA D10

MÉDIA V 21. STOLETÍ. JAK KOMUNIKOVAT S MÉDII.STORYTELLING

Novináři dostávají 100 tiskových zpráv denně. Nová média, digitální doba a éra sociálních sítí. Jak správně se zástupci médií komunikovat? A jak ta správná média vybrat? Nahlédneme pod pokličku práce s novináři. Ukážeme, jak připravit tiskovou zprávu, kdy a jak ji použít, aby splnila svůj účel. Pochopíte, jak novináři s tématy pracují, jak redakční práce funguje a co jaké příběhy můžete nabídnout.

 Lidija Erlebachová, 14.10.

17:00 - 21:00 hod             IMPACT HUB PRAHA D10


ZÁSADY COPYWRITINGU A PRÁCE S TEXTEM, TVŮRČÍ PSANÍ

 

Obsah je král. Content marketing - fenomén komunikačních disciplín. Jaké jsou zásady copywritingu a práce s textem? Ukázky fungujícího obsahu v magazínech, denním tisku i reklamních materiálech. Jak v sobě probudit kreativitu? Praktické cvičení, tipy a zkušenosti šéfredaktorky lifestyle magazínu. 

Jana Divišová, 21.10.

17:00 - 21:00 hod             IMPACT HUB PRAHA D10

NAJDĚTE VAŠE MEDIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Naučte se myslet píárově. Na každé téma lze nahlížet z mnoha úhlů, komunikovat lze různými způsoby. Využití standartních komunikačních kanálů obvykle i neobvykle. Ukázky úspěšných komunikačních strategií komerčních firem, neziskových organizací i subjektů státního sektoru. 

Natálie Lorencová, 28.10.

17:00 - 21:00 hod            IMPACT HUB PRAHA D10

TVORBA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE (PR PLÁNU) 

Komunikační strategie, PR plán neboli také PR strategie. Jak ji sestavit a co v ní nesmí chybět? Návaznost na plánování celého komunikačního mixu. Ujasníte si, zda ke komunikaci potřebujete web, sociální sítě, print nebo online média. Specifikace cílových skupin a možnosti nastavení komunikačních nástrojů. Tvorba: nastavení cílů, klíčových sdělení, cílových skupin, vyhodnocení, rozpočtu a očekávání. 

Natálie Lorencová, 4.11.

17:00 - 21:00 hod         IMPACT HUB PRAHA D10

TVORBA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE (PR PLÁNU) WS 

WORKSHOP k přípravě vlastního komunikačního plánu. Jak PR plán sestavit? Příprava PR strategie krok po kroku. Konzultace. 

Natálie Lorencová, Lidija Erlebachová,  11.11.

17:00 - 21:00 hod             IMPACT HUB PRAHA D10

JAK ZORGANIZOVAT AKCI A DÁT O NÍ VĚDĚT


Event management a propagace akce v praxi. Na co vše myslet, aby se akce podařila a splnila svůj účel? A jak akci správně propagovat směrem k té správné cílové skupině? ukážeme si nejčastější organizátorské chyby a tipy jak eliminovat většinu potencionálních problémových situací. Na co se připravit a jak. I drobnost mohou návštěvníci nebo management hodnotit negativně.

Natálie Lorencová, 18.11.

17:00 - 21:00 hod         IMPACT HUB PRAHA D10

PR NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH - INSTAGRAM A FACEBOOK


Sociální sítě a byznys si už dávno podali ruce a uzavřeli dohodu o spolupráci. Proč? Protože na sítích jsou lidé, tedy potenciální zákazníci a vy je můžete přímo i nepřímo oslovit. Jak? A kudy tudy? Workshop s holkama z Time2grow.


Holky z Time2grow, 25.11.       

17.00 - 21:00 hod             MPACT HUB PRAHA D10

CENA  PR ŠKOLA BASIC   prezenční forma         9 000 Kč (vč. DPH)      Mám zájem
                                                  online foma                 8 500 Kč  (vč. DPH)    
Mám zájem

Objednat si můžete celý kurz a získáte slevu 6.000,- Kč (z původních 15.000,- Kč), nebo jednotlivé bloky za 2.500,- Kč.

ZVÝHODNĚNÁ cena platí pouze pro včasně přihlášené a zaplacené kauce 50% z celkové částky kurzu do 31.8. 2020 nebo do prvních 15 platících účastníků. 

PŘIDEJTE SI SEMINÁŘ / WEBINÁŘ NAVÍC

WEBINÁŘ + WORSKSHOP:                PR PRO ŠKOLY I. + II. 

I. Jak dostat vaši školu do novin? Jak budovat dobrou školní pověst, zaujmout děti, rodiče, místní komunitu a profesní skupinu?                                    II. A jak nastavit vizuální identitu? Nastavení komunikační strategie, identifikace příležitostí, klíčová sdělení. PR plán na míru.

Natálie Lorencová,                                                        

KURZ I.    30,9.        od 13:00 - 15:30           1 900 Kč 

KURZ II.   7.10.         od 13:00 - 15.30           1 900 Kč

SEMINÁŘ + WORKSHOP:                   JAK ZORGANIZOVAT AKCI A DÁT O NÍ VĚDĚT

Event management a propagace akce. Komunikace eventu na sociálních sítích, v online a tištěných médiích. Nastavení komunikační kampaně.

Natálie Lorencová, 18.11.            2 500 Kč (vč. DPH)

17.00 - 21:00 hod        KDE?  IMPACT HUB PRAHA

WEBINÁŘ + WORKSHOP: LINKEDIN - JAK VYLADIT PROFIL, ABY DOBŘE PRODÁVAL

Přínosy využívání profesní sociální sítě LinkedIn pro vaši kariéru a osobní prezentaci. Vytvoření a vyladění vašeho osobního profilu, aby dobře prodával, co umíte. 

Lucie Václavková, 2.12.          1 900 Kč (vč. DPH)

17:00 - 21:00 hod 

WEBINÁŘ + WORKSHOP:  FIREMNÍ ČASOPIS, KTERÝ BUDE CÍLOVKA MILOVAT

Koncepce firemního časopisu a jak ji vytvořit. Tiskem nebo elektronicky? Grafika a layout časopisu, umístění obsahu na stránce, jak poskládat informace a sestavit rubriky, praktické tipy pro psaní čtivého článku. Návaznost časopisu na další aktivity. Periodicita, distribuce.

Natálie Lorencová, 30.9.              1 900 (vč. DPH)

17:00 - 21:00 hod

WEBINÁŘ + WORKSHOP:                  JAK ZORGANIZOVAT AKCI A DÁT O NÍ VĚDĚT

Event management a propagace akce. Komunikace eventu na sociálních sítích, v online a tištěných médiích. Nastavení komunikační kampaně.

Natálie Lorencová, 22.7.              1 900 Kč 

od 15:00  - 18:00 hod


WEBINÁŘ+ WORKSHOP:                   PR PRO ŠKOLY I. + II.

I. Jak dostat vaši školu do novin? Jak budovat dobrou školní pověst, zaujmout děti, rodiče, místní komunitu a profesní skupinu?                                      II. A jak nastavit vizuální identitu? Nastavení komunikační strategie, identifikace příležitostí, klíčová sdělení. PR plán na míru.

Natálie Lorencová,                                                KURZ I.   25.8.     od 9:30 - 12:30      1 900 Kč 

KURZ II.  26.8.    od 9:30 - 12:30       1 900 Kč 

                                MÁM ZÁJEM O KURZ                       

KDO JSME

Jsme tým, který nesmírně baví cesta vzájemné inspirace a sdílení získaného know-how s podobně smýšlejícími lidmi. S velkým respektem sledujeme profesní cesty našich kolegů, případové studie doma i v zahraničí, vzděláváme se a snažíme se posouvat všechny projekty o krok vpřed.

JANA DIVIŠOVÁ 

Jana se jako PR manažerka věnuje vlastním klientům od maličkých po velké korporáty. A všechny považuje za stejně důležité. Působila na několika šéfredaktorských pozicích i jako zástupkyně ředitelky Divize klientských titulů vydavatelství Mladá fronta a. s. Když začínala s novinařinou, ještě se psalo na stroji. Dnes kromě článků píše také na weby, věnuje se copywritingu, sociálním sítím, newsletterům.                                Miluje příběhy a tvrdí, že zajímavý příběh stojí za všemi úspěšnými projekty. Jen ho umět najít a použít ve prospěch firmy. "Za posledních dvacet let naše profese obrovsky poskočila kupředu. Jenže pro obsah platí stále to nejdůležitější: buď lidi přitáhne a nebo ne."

LIDIJA ERLEBACHOVÁ

Lidija aktuálně působí jako Senior PR Consultant a specializuje se na korporátní PR, profilaci manažerů a podnikatelů, krizovou komunikaci, komunikační audity a školení, Employer Branding / HR komunikaci a udržitelnost / CSR. Spolupracuje s nadnárodními společnostmi, stejně jako s menšími českými organizacemi a jednotlivci. Kromě konzultantské činnosti přednáší na odborných
konferencích a seminářích.  Předtím řadu let řídila oddělení korporátní komunikace pro přední nadnárodní společnost, lídra českého trhu, kde měla na starosti firemní značku, přibližně 30 produktových značek, oblast CSR / udržitelnosti a interní komunikaci. Také zastupovala firmu jako tisková mluvčí a při jednáních v profesních asociacích.  V roce 2010 byla vybrána mezi "top 5" nejlepších PR manažerů ČR v žebříčku APRA (Asociace PR agentur).

LUCIE VÁCLAVKOVÁ

Lucie je kariérová lektorka a poradkyně, při svých kurzech a konzultacích propojuje personalistiku, kariérové poradenství a marketing. Vystudovala ekonomiku, management a marketing na VŠE v Praze. Několik let  zde také přednášela a zabývala se zkoumáním HR postupů a pracovních podmínek v různých typech organizací. Po té se v projektech neziskového sektoru věnovala kariérovému a podnikatelskému poradenství. V současné době je na volné noze a externě pokračuje ve spolupráci s neziskovkami.


Natálie Lorencová

Natálie je bývalou tiskovou mluvčí a ředitelkou korporátní komunikace ve firmě Henkel pro země Střední a Východní Evropy. Nyní je externí PR konzultantkou, manažerkou a zakladatelkou PR Školy. V roce 2007 byla nominována na celosvětové ocenění Henkel Excellence Award v kategorii interní komunikace. Natálie měla v minulých letech na starosti komunikační strategie více než 25 značek společnosti Henkel na českém trhu a realizovala řadu úspěšných interních a externích akcí. Na Slovensku se výrazně zaměřila na interní a externí komunikaci Centra sdílených služeb (Share Service Center). To se svými 1200 zaměstnanci zajišťuje realizaci finančních procesů pro region západní a střední Evropy, USA a Kanady. Úspěšně implementuje programy na podporu diverzity, CSR, work-life balancu zaměstnanců nebo na podporu efektivní spolupráce napříč firmou. Ve své profesi plně využívá zkušeností získaných jak z působení v top managementu korporace, tak i na straně agentury či médií.