Natálie je bývalou tiskovou mluvčí a ředitelkou korporátní komunikace ve firmě Henkel pro země Střední a Východní Evropy. Nyní je externí PR konzultantkou, manažerkou a zakladatelkou značky BALANCEFEST zaměřené na zdravý životní styl ve firmách. V roce 2007 byla nominována na celosvětové ocenění Henkel Excellence Award v kategorii interní komunikace.

Natálie měla v minulých letech na starosti komunikační strategie více než 25 značek společnosti Henkel na českém trhu a realizovala řadu úspěšných interních a externích akcí. Na Slovensku se výrazně zaměřila na interní a externí komunikaci Centra sdílených služeb (Share Service Center). To se svými 800 zaměstnanci zajišťuje realizaci finančních procesů pro region západní a střední Evropy, USA a Kanady.

Kromě perfektní orientace na mediálním trhu a schopnosti poskytnout svým klientům kompletní PR servis je expertkou na komunikaci značek, startupů a vnitřní komunikaci ve firmách. Úspěšně implementuje programy na podporu diverzity, CSR, work-life balancu zaměstnanců nebo na podporu efektivní spolupráce napříč firmou. Ve své profesi plně využívá zkušeností získaných jak z působení v top managementu korporace, tak i na straně agentury či médií.


.