VAŠI ZAMĚSTNANCI MAJÍ POTENCIÁL BÝT NEJLEPŠÍMI NOSITELI VAŠÍ ZNAČKY.


 VYTVOŘTE FIREMNÍ KULTURU, KTEROU BUDOU HRDĚ NÁSLEDOVAT.           Máte jasnou představu jak vám mohu pomoci?            Nabídka BALANCEFEST Zdravá firma                              Vysoce motivovaní, angažovaní a spokojení zaměstnanci jsou vaší konkurenční výhodou. Fungují jako nejlepší obhájci vaší značky a zároveň jsou jejími nadšenými ambasadory. Pokud investujete do interní komunikace, do jednotné firemní kultury a jasné vize a hodnot, pak investujete do úspěchu vašeho byznysu. 


Ráda vás v oblasti interní komunikace podpořím následujícími službami:

ŠKOLENÍ MANAGEMENTU

Pomohu vám lépe pochopit fungování PR. Praktickou formou připravím vás nebo váš management na komunikaci s médii nebo v rámci interních pravidel.

AUDIT

Společně zanalyzujeme situaci uvnitř vaší společnosti, odhalíme komunikační přednosti a slabiny a soustředíme se na požadavky managementu a zaměstnanců. Na základě výsledku sestavím komunikační strategii.

PÉČE O KOMUNIKAČNÍ KANÁLY + EVENTY

Na základě komunikační strategie sestavím odpovídající komunikační kanály (časopis, newsletter, intranet, interní sociální sítě, blogy, postery, videa a firemní eventy). Postarám se o obsahovou i vizuální náplň, strategii a samotnou organizaci na klíč. S radostí vám zrealizuji firemní eventy, se kterými mám bohaté zkušenosti,

EMPLOYER BRANDING

Pomohu vám vytvořit plán personální komunikace, zajistím produkci komunikačních sdělení a poskytnu podporu při péči o vaši značku a zaměstnance. Poskytnu plný servis komplexní péče o zaměstnance v rámci programu firemního wellbeingu.

PODPORA DIVERZITY / DIVERSITY WEEKS

Diverzita je vaše konkurenční výhoda. Pomohu vám vytvořit a zrealizovat strategii, díky které bude vaše firemní kultura ještě silnější a plná vzájemného respektu a inspirace. 

CSR ANGAŽOVANOST / FIREMNÍ UDRŽITELNOST

Pomohu vám smysluplně a měřitelně  nastavit dlouhodobé a jednorázové motivační programy v rámci CSR angažovanosti vašich zaměstnanců. Zároveň podpoříme i snažení v oblasti každodenního fungování firmy a podpory šetrnosti k životnímu prostředí (např. Smart Printing kampaň).